Circusdrome beschikt over een ANBI status.

Naam van de instelling: Stichting Circusdrome

RSIN/fiscaal nummer:  812090214

 

Contactgegevens

van Schendelstraat 7A
9721GV Groningen
Nederland

telefoon: 31 (0)6 54 604 996
e-mail: info@circusdrome.nl

 

Doelstelling

  • Het bevorderen van de belangstelling en de beoefening van creatieve en kunstzinnige uitingen, in het bijzonder die in de vorm van voorstellingen.
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

Beleidsplan

Het beleidsplan 2018 – 2022 kunt u hier downloaden:

Beleidsplan 2018 – 2022 (pdf, 271 KB)

 

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Inge Imelman, voorzitter
  • Karin Arts, secretaris
  • Gerard Koning, penningmeester

 

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Een jaarverslag over 2019 kunt u hier downloaden:

Jaarverslag 2019 (pdf, 142 KB)

 

Financiële verantwoording

De financiële verantwoording kunt u hier downloaden:

Financiële verantwoording 2019 (pdf, 96 KB)

Financiële verantwoording 2018 (pdf, 410 KB)